Επαναφορά του καθεστώτος της «ενιαίας τιμής» για το βιβλίο

Επαναφορά του καθεστώτος της «ενιαίας τιμής» για το βιβλίο

 

Την επαναφορά του καθεστώτος της «ενιαίας τιμής» για το σύνολο των βιβλίων προβλέπει το πολυνομοχέδιο, το οποίο κατατέθηκε το απόγευμα στη Βουλή των Ελλήνων.

Η εκ νέου θέσπιση της «ενιαίας τιμής» προστατεύει, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, τα μεσαία και μικρά βιβλιοπωλεία από το μονοπώλιο των μεγάλων αλυσίδων, εξασφαλίζοντας ότι τα βιβλία θα πωλούνται στην ίδια τιμή σε κάθε σημείο της επικράτειας.

Το άρθρο 35 του πολυνομοσχεδίου αναφέρει ότι «ο εκδότης θα καθορίζει την τιμή διάθεσης του βιβλίου του» και ότι «απαγορεύεται η διάθεση βιβλίων στο κοινό από τον ίδιο τον εκδότη τους ή από τρίτο σε τιμή που υπερβαίνει την τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη ή σε τιμή που είναι μικρότερη του 90% της τιμής αυτής».