«Επί ξυρού ακμής» το κέντρο υποδοχής στη Μόρια – Έκθεση-κόλαφος το κρίνει ακατάλληλο

«Επί ξυρού ακμής» το κέντρο υποδοχής στη Μόρια – Έκθεση-κόλαφος το κρίνει ακατάλληλο

Αβέβαιο είναι το μέλλον χιλιάδων προσφύγων που φιλοξενούνται στο κέντρο υποδοχής στη Μόρια της Λέσβου και αυτό γιατί σύμφωνα με γνωμοδότηση-εισήγηση της διεύθυνσης δημόσιας υγείας της Π.Ε. Λέσβου, το κέντρο χαρακτηρίζεται ακατάλληλο και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον

Η εισήγηση, που  βασίστηκε σε εκθέσεις αυτοψίας  τμήματος περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Λέσβου, αναφέρει πως ο χώρος είναι ακατάλληλος καθώς «στην είσοδο του κέντρου διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη διαρροή λυμάτων, τα οποία οδηγούνται στον παρακείμενο χείμαρρο ανεπεξέργαστα και μέρος από αυτά διοχετεύονται και στο δρόμο. Επιπλέον διαπιστώθηκε διαρροή λυμάτων σε άλλο σημείο του χειμάρρου από σπασμένους αγωγούς αποχωρητηρίων, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη δυσοσμία και κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα».

Ταυτόχρονα, γίνεται μνεία  στο οξύ πρόβλημα  του υπερπληθυσμού μέσα στο κέντρο, το οποίο φιλοξενεί πολύ περισσότερους ανθρώπους απ ΄ όσους προβλέπεται. Σύμφωνα με την έκθεση, ο χώρος παρουσιάζει συνθήκες συγχρωτισμού (λόγω μεγάλου αριθμού πληθυσμού προσφύγων-μεταναστών) στους χώρους διαμονής τους (έως 15 άτομα στους οικίσκους και έως 150 σε κάθε σκηνή) με κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών. Επίσης διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία και ύπαρξη εντόμων υγειονομικής σημασίας (μυγών) λόγω της αδυναμίας επιμελούς καθαριότητα των χώρων διαμονής».

Η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, αποφάσισε να δώσει στο αρμόδιο υπουργείο  προθεσμία 30 ημερών (ημερολογιακών), για την αποκατάσταση όλων των σχετικών προβλημάτων, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στη σχετική απόφαση.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, έστω και για ένα εκ των αναφερομένων προβλημάτων, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα προβεί στην απαγόρευση λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια Λέσβου κατά τα προβλεπόμενα από τον Νόμο.