Εμπλοκή στην Πώληση του Ο.Λ.Θ. -Σε καθεστώς εκκαθάρισης εγγυήτρια τράπεζα

Εμπλοκή στην Πώληση του Ο.Λ.Θ. -Σε καθεστώς εκκαθάρισης εγγυήτρια τράπεζα

Ξαφνική εμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα στην υπογραφή αγοραπωλησίας των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.), καθώς η εγγυήτρια τράπεζα Promsvyazbanκ τέθηκε σε καθεστώς προσωρινής διαχείρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ “κατόπιν συμφωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, ότι για λόγους ανωτέρας βίας που αφορούν την τράπεζα Promsvyazbanκ, εκδότη της εγγυητικής επιστολής της συναλλαγής, αναβάλει την υπογραφή της αγοραπωλησίας μετοχών του 67% του ΟΛΘ για την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, στις 18.00”.

Καταλήγοντας το ΤΑΙΠΑΔ επισημαίνει ότι “η παραπάνω επιλογή επιβλήθηκε απρόσμενα και απρόβλεπτα λόγω σημερινής απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας να θέσει υπό καθεστώς προσωρινής διαχείρισης την παραπάνω τράπεζα”.