Εκ παραδρομής αποστολή e-mail προκαλεί ερωτήματα για απευθείας αναθέσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Εκ παραδρομής αποστολή e-mail προκαλεί ερωτήματα για απευθείας αναθέσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Πολλαπλά ερωτήματα για την επάρκεια, τον επαγγελματισμό αλλά και τη διαφάνεια των πρακτικών που ακολουθούνται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Πολιτισμού – Τουρισμού όσον αφορά τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ, δημιουργούνται από ένα e-mail που, εκ παραδρομής, στάλθηκε, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και πολλούς φορείς της πόλης την 23/4/2018.

Το γεγονός έγινε γνωστό από τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβας.

Ο κ. Ζέρβας σημειώνει ότι  στο e-mail που κατά λάθος στάλθηκε καταγράφεται η στιχομυθία μεταξύ υπαλλήλου του Τμήματος Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ του Δήμου Θεσσαλονίκης κι ενός υποψήφιου αναδόχου παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, πρόκειται για ανάθεση διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Thessaloniki Sound Festival, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 18 – 22 Ιουνίου, και το οποίο θα διοργανωθεί κατόπιν των αποφάσεων 1578/2017 και 322/2018  του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, η διαδικασία που πάγια αξιοποιείται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού – Τουρισμού είναι αυτή που προβλέπεται από το Νόμο 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και συγκεκριμένα των απευθείας αναθέσεων με απόφαση δημάρχου εφόσον:

«…τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:

αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,

ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,

γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας….

Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ΄ εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης…»

Βέβαια, λίγο αργότερα ζητήθηκε επίσημα συγνώμη για αυτό το «εκ παραδρομής σφάλμα». Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Ζέρβα, το σφάλμα αυτό προκαλεί πολλά ερωτήματα:

–              η εκπροσώπηση κάποιων djs ή ιδιοκτητών δισκοπωλείων από μια εταιρία, μπορεί να θεωρηθεί «αποκλειστικότητα»;

–              Κατά πόσο ο υποψήφιος ανάδοχος επηρεάζει τη διαμόρφωση του προγράμματος του Φεστιβάλ με βάση τους καλλιτέχνες που εκπροσωπεί, όπως φαίνεται κι από τη στιχομυθία που κατά λάθος αποστάλθηκε;

–              Δε θα έπρεπε, αντιθέτως, ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει επιλεχθεί, και μάλιστα κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ακριβώς επειδή εκπροσωπεί τους καλλιτέχνες που θα είχε προεπιλέξει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο φεστιβάλ που διοργανώνει;

–              Η απόφαση δημάρχου προηγείται ή έπεται της συνολικής διαπραγμάτευσης; «Γεννά» την εκδήλωση ή την περιγράφει εκ των υστέρων;

–              Θα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις στο εν λόγω φεστιβάλ τελικά; Με εισιτήριο ή όχι και με ποια διανομή των εσόδων του από χορηγίες κτλ;

–              Έχουμε να δούμε πολλές ακόμα απευθείας αναθέσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων σε υποψήφιους αναδόχους που έχουν «εξαιρετικές» αποκλειστικότητες;

«Λίγες μέρες πριν σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η αρμόδια αντιδήμαρχος σε παρατήρηση μου για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του δήμου σε ανάλογες διαδικασίες εξαπέλυσε σωρεία κοσμητικών επιθέτων σε βάρος μου. Προφανώς τα περί ‘’ντροπής’’, και ‘’αδιάβαστου’’ θα πρέπει να τα απευθύνει πλέον εντός των τειχών της αντιδημαρχίας της. Εκεί που υπάρχει πραγματικά το πρόβλημα και σε αυτούς που εκθέτουν και την ίδια και το δήμο στο σύνολο του. Οφείλουμε επίσης να αναρωτηθούμε ποιο ακριβώς είναι το αποτύπωμα που αφήνουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τι ακριβώς αποκομίζουν οι κάτοικοί της από εκδηλώσεις και workshops με καλλιτέχνες αμφίβολης αναγνωρισιμότητας», υπογραμμίζει ο κ. Ζέρβας. Ο ίδιος επισημαίνει ακόμα ότι ακόμα περιμένει να δει τον απολογισμό των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2017, με τις συναυλίες των grοups των καλλιτεχνών που είχαν επιλεγεί. «Ας σημειωθεί ότι και τότε είχαν ακολουθηθεί οι ίδιες διαδικασίες, με απευθείας αναθέσεις σε γραφεία ‘’αποκλειστικής’’ εκπροσώπησης και με διαρκείς αλλαγές στις εκπροσωπήσεις αλλά και στις ανάλογες αποφάσεις», καταλήγει.