ΕΚΤ: Τελευταία και καταϊδρωμένη η Ελλάδα στην οικονομική ανάπτυξη

ΕΚΤ: Τελευταία και καταϊδρωμένη η Ελλάδα στην οικονομική ανάπτυξη

Στην τελευταία θέση στη λίστα των χωρών της ευρωζώνης αλλά και της ΕΕ εμφανίζεται η Ελλάδα με κριτήριο το ρυθμό ανάπτυξης το 2017, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χαμηλές είναι οι επιδόσεις της και στο μέτωπο της κατανάλωσης (ιδιωτικής και δημόσιας).

Πολύ χαμηλότερο του μέσου όρου της ευρωζώνης εμφανίζεται και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Αντίθετα υψηλότερο του μ.ο της ευρωζώνης εμφανίζεται -δυστυχώς- το χρέος των νοικοκυριών. Ακόμη περισσότερο ανοίγει δε η ψαλίδα σε ό,τι αφορά το κόστος δανεισμού, το οποίο στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Υπάρχουν όμως και θετικά συμπεράσματα, όπως η πολύ πάνω του μ.ο της ευρωζώνης αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Ουραγός στην ανάπτυξη

Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 1,4%, έναντι μέσου όρου 2,3% για ολόκληρη την ευρωζώνη και 2,4% στην Ε.Ε.

Αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών το 2017

Η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας πέρυσι συνέβαλε στην ανάπτυξη της οικονομίας της με ρυθμό 1,4%, σύμφωνα με στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι ακαθάριστες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 15,7%, έναντι αύξησης 3,7% στην Ευρωζώνη.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,8% στην Ελλάδα το 2017, έναντι μέσου όρου 4,9% στην ευρωζώνη.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,2% έναντι 4,4% στην ευρωζώνη.

Στην τελευταία θέση η Ελλάδα στην ιδιωτική κατανάλωση

Στην τελευταία θέση της ΕΕ παραμένει η Ελλάδα και σε όρους ιδιωτικής κατανάλωσης το 2017, καθώς ενισχύθηκε κατά μόλις 0,1% πέρυσι έναντι μέσης ανόδου 1,6% στην ευρωζώνη και 1,9% στην ΕΕ.

Καθοδική πορεία ακολούθησε και η δημόσια κατανάλωση, που μειώθηκε 1,1% έναντι αύξησης 1,2% στην Ευρωζώνη.

Δεύτερο από το …τέλος το κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας σε τρέχουσες τιμές και ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης για το 2016 (το τελευταίο έτος που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ) ανήλθε σε 19,9 χιλιάδες ευρώ έναντι 31,7 χιλιάδων ευρώ κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη και 29,9 χιλ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ είχε το Λουξεμβούργο με 77,6 χιλιάδες ευρώ, ενώ το δεύτερο χαμηλότερο μετά την Ελλάδα είχε η Λετονία με 19,4 χιλιάδες ευρώ.

Αύξηση απασχόλησης, αλλά μείωση παραγωγικότητας

Σύμφωνα με την έκθεση, η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,1% το 2017 έναντι αύξησης 1,6% στην Ευρωζώνη, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε 0,8% έναντι αύξησης 0,7% στην Ευρωζώνη.

Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε 0,9% πέρυσι, όσο και στην Ευρωζώνη, ενώ η μέση αμοιβή των εργαζομένων αυξήθηκε 0,1% έναντι 1,6% στην Ευρωζώνη.

Ελαφρώς μεγαλύτερο του μ.ο της ευρωζώνης το χρέος των νοικοκυριών

Το χρέος των ελληνικών (μη χρηματοπιστωτικών) επιχειρήσεων το 2016 ήταν χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Ευρωζώνης (63,9% του ΑΕΠ έναντι 107,7% του ΑΕΠ).

Αντιθέτως, το χρέος των ελληνικών νοικοκυριών για το ίδιο έτος ήταν λίγο υψηλότερο από της Ευρωζώνης (60,7% έναντι 58,2%).

Το ποσοστό αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών το 2016 ήταν αρνητικό (-6,8% του ΑΕΠ) έναντι 12,1% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό των νοικοκυριών της Ευρωζώνης.

Στα ύψη το κόστος δανεισμού

Το μέσο κόστος δανεισμού των ελληνικών (μη χρηματοπιστωτικών) επιχειρήσεων διαμορφώθηκε το 2017 στο 4,51% έναντι 1,76% στην Ευρωζώνη.

Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων ελληνικών νοικοκυριών ανήλθε σε 2,78% έναντι 1,86% στην Ευρωζώνη.

Τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μειώθηκαν πέρυσι κατά 0,1% έναντι αύξησης 3,1% στην Ευρωζώνη.

Μεγαλύτερη ήταν η μείωση των δανείων προς τα νοικοκυριά, που ανήλθε στο 1,9% έναντι αύξησης 2,9% στην Ευρωζώνη.

Πρωταθλήτρια στα πρωτογενή πλεονάσματα

Η Ελλάδα είχε το 2016 πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης έναντι ελλείμματος 1,5% που είχε η Ευρωζώνη, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα της χώρας ανήλθε στο 3,7% του ΑΕΠ έναντι 0,6% της Ευρωζώνης.

«Μετά το κλείσιμο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) για την Ελλάδα και την Πορτογαλία το 2017 και καθώς η Γαλλία αναμένεται να διορθώσει το υπερβολικό δημοσιονομικό της έλλειμμα το 2017, η Ισπανία θα είναι η μόνη χώρα της ζώνης του ευρώ που παραμένει σε καθεστώς ΔΥΕ το 2018», σημειώνει η έκθεση της ΕΚΤ.

Θετικά μηνύματα από την αγορά ομολόγων

Ο σταθμισμένος ως προς το ΑΕΠ μέσος όρος των αποδόσεων των δεκαετών κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1,0% στις 29 Δεκεμβρίου 2017, παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με το μέσο επίπεδο που είχε καταγραφεί τον Δεκέμβριο του 2016.

«Η διαφορά αποδόσεων μεταξύ των δεκαετών κρατικών ομολόγων των επιμέρους χωρών της ζώνης του ευρώ και του γερμανικού δεκαετούς Bund μειώθηκε, ιδίως για την Πορτογαλία και την Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της πιστοληπτικής διαβάθμισης των χωρών αυτών στη διάρκεια του 2017», σημειώνει η έκθεση.

Οσον αφορά στην προσεχή περίοδο, η ΕΚΤ αναμένει ότι ο ρυθμός της οικονομικής επέκτασης θα παραμείνει ισχυρός.

«Ενώ εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός θα συγκλίνει προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας, υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες σχετικά με τον βαθμό υποχρησιμοποίησης των πόρων στην οικονομία. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η άσκηση νομισματικής πολιτικής που χαρακτηρίζεται από υπομονή, επιμονή και σύνεση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει σε επίπεδα συμβατά με τον στόχο μας», επισημαίνει ο Μάριο Ντράγκι.