ΕΕ: Σχέδιο δράσης προς μια Αμυντική Ένωση

ΕΕ: Σχέδιο δράσης προς μια Αμυντική Ένωση

Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ύπατη εκπρόσωπος σύμφωνα με τη δέσμευση του προέδρου Γιούνκερ για μια πραγματική Αμυντική Ένωση έως το 2025.

Το σχέδιο θα υποβληθεί στα κράτη – μέλη της Ε.Ε προς εξέταση και έγκριση, ενώ μια πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του θα υποβληθεί στα κράτη μέλη έως το καλοκαίρι του 2019. Το σχέδιο βασίζεται στον χάρτη πορείας για τη στρατιωτική κινητικότητα που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.

Σ’ αυτό προσδιορίζεται μια σειρά επιχειρησιακών μέτρων για την αντιμετώπιση των υλικών, διαδικαστικών ή κανονιστικών φραγμών που αποτελούν τροχοπέδη για τη στρατιωτική κινητικότητα. «Η στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και όλους τους σχετικούς φορείς θα είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση του σχεδίου», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η προώθηση της ειρήνης και η εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών μας είναι οι πρώτες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διευκολύνοντας τη στρατιωτική κινητικότητα εντός της ΕΕ, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικότεροι όσον αφορά την πρόληψη κρίσεων, την καλύτερη αξιοποίηση των αποστολών μας και την ταχύτερη αντίδραση στις προκλήσεις όταν ανακύπτουν» τονίζει η ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φεντερίκα Μογκερίνι.

Η κα Μογκερίνι σημειώνει ότι «πρόκειται για άλλο ένα βήμα προς την εμβάθυνση της συνεργασίας μας σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας που έχουμε ξεκινήσει επισήμως πρόσφατα, καθώς και με τους εταίρους μας, αρχής γενομένης από το ΝΑΤΟ. Από την πλευρά μας, ως ΕΕ, η συνεργασία παραμένει ο μόνος τρόπος για να είμαστε αποτελεσματικοί στον σημερινό κόσμο».

Από την πλευρά της η επίτροπος Μεταφορών Βιολέτα Μπουλτς υπογράμμισε ότι  «στόχος μας είναι να γίνεται καλύτερη χρήση του δικτύου μεταφορών μας, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι στρατιωτικές ανάγκες λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό έργων υποδομής. Τούτο σημαίνει αποτελεσματικότερη χρήση του δημόσιου χρήματος και καλύτερα εξοπλισμένο μεταφορικό δίκτυο για τη διασφάλιση ταχείας και απρόσκοπτης κινητικότητας σε ολόκληρη την ήπειρο. Πρόκειται για ζήτημα συλλογικής ασφάλειας».