ΕΕ: Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τη μείωση των εμβολιασμών

ΕΕ: Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τη μείωση των εμβολιασμών

Στις επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, από την πτώση της εμπιστοσύνης του κοινού στον εμβολιασμό κάνει λόγο με ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές σημειώνουν πως τα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του εμβολιασμού στα κράτη μέλη δείχνουν σημαντικά κενά όσον αφορά την αποδοχή των εμβολίων και χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης από εκείνα που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας. «Η μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη έχει οδηγήσει σε σοβαρά κρούσματα ιλαράς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες», σημειώνεται.

Παράλληλα, επικροτείται η επικείμενη δρομολόγηση κοινής δράσης, συγχρηματοδοτούμενης από το ενωσιακό πρόγραμμα για την υγεία, με στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει τη στήριξή της προς τις εθνικές προσπάθειες για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης.

Τονίζεται, ακόμη, ότι τα εμβόλια υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους μέσω δοκιμών πολλαπλών σταδίων προτού προεπιλεγούν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εγκριθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ενώ επαναξιολογούνται τακτικά.

Με το ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές ζητούν ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών αξιολόγησης των εμβολίων και των ανοσοενισχυτικών τους, καθώς και της χρηματοδότησης ανεξάρτητων ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τις πιθανές παρενέργειές τους, κάτι που θα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό.

Τέλος, επισημαίνουν ότι οι ερευνητές πρέπει να δηλώνουν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων και προτείνουν αυτοί που έρχονται αντιμέτωποι με σύγκρουση συμφερόντων να απομακρύνονται από τις επιτροπές αξιολόγησης, ενώ ζητούν την άρση της εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις διαβουλεύσεις της επιτροπής αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και προτείνουν να δημοσιοποιούνται τα επιστημονικά και κλινικά δεδομένα στα οποία στηρίζονται τα πορίσματα της επιτροπής.