Δωρεάν μαθήματα Μάρκετινγκ και ξένων γλωσσών στο Δ. Θεσσαλονίκης

Δωρεάν μαθήματα Μάρκετινγκ και ξένων γλωσσών στο Δ. Θεσσαλονίκης

Δωρεάν μαθήματα Μάρκετινγκ – Τεχνικές Πωλήσεων – Ξένες γλώσσες (Γερμανικά ή Αγγλικά επιπέδου αρχαρίων) σε ενδιαφερόμενους για εργασία σε καταστήματα εμπορίου και λιανικής πώλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πρόκειται να πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσω του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 50 ωρών και θα διεξαχθεί σε τρία τμήματα ενηλίκων (25 ατόμων) στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Εγνατίας 132).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη:

16.00-17.30μμ (Γερμανική γλώσσα)

17.30-19.00μμ (Αγγλική γλώσσα)

19.00-20.30μμ (Αγγλική γλώσσα)

Η αίτηση συμμετοχής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr (στη διαδρομή: Θέλω από το Δήμο, Θέλω να εξυπηρετηθώ, Σπουδάζω, Προγράμματα εκπαίδευσης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης) στις 05 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 09:00.

Μοναδικό κριτήριο επιλογής των σπουδαστών, αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων του τμήματος. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν, το εκπαιδευτικό υλικό βαρύνει τους εκπαιδευόμενους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να είναι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης οι οποίοι εφ? όσον επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι Δημότες Θεσσαλονίκης (πιστοποιητικό ατομικό ή οικογενειακής κατάστασης) ή κάτοικοι δήμου Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή οτιδήποτε αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα τους υποδειχθεί.

Για πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα Mάρκετινγκ – Τεχνικές Πωλήσεων – Ξένες γλώσσες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2313318662.