Δεύτεροι οι Κινέζοι πολίτες σε άδειες παραμονής που εκδόθηκαν για την Ελλάδα

Δεύτεροι οι Κινέζοι πολίτες σε άδειες παραμονής που εκδόθηκαν για την Ελλάδα

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ εξέδωσαν, το 2017, πάνω από 3 εκατομμύρια νέες άδειες παραμονής για πολίτες κρατών εκτός της Ένωσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Σε σχέση με τον ευρωπαϊκό πληθυσμό αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 0,6%.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Ελλάδα, το 2017, εκδόθηκαν 29.995 νέες άδειες παραμονής, αριθμός που αντιστοιχεί στο 0,28% του συνόλου του πληθυσμού. Εξ’ αυτών περίπου 14.000 άδειες εκδόθηκαν για οικογενειακούς λόγους, 850 άδειες εκδόθηκαν για λόγους σπουδών, περίπου 2.000 άδειες εκδόθηκαν για επαγγελματικούς λόγους, ενώ οι υπόλοιπες άδειες εκδόθηκαν για λόγους που δεν διευκρινίζονται. Οι μισές από τις άδειες παραμονής στην Ελλάδα αφορούν πολίτες της Αλβανίας, ενώ ακολουθούν οι Κινέζοι και οι Γεωργιανοί πολίτες.