ΓΣΕΒΕΕ: Πλήθος ετερόκλητων διατάξεων με ανομοιογενείς στοχεύσεις στο πολυνομοσχέδιο

ΓΣΕΒΕΕ: Πλήθος ετερόκλητων διατάξεων με ανομοιογενείς στοχεύσεις στο πολυνομοσχέδιο

Επιφυλάξεις για το αναπτυξιακό αποτύπωμα των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο διατυπώνει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος.

Επιγραμματικά, η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά, ότι το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει πλήθος ετερόκλητων διατάξεων, με ανομοιογενείς στοχεύσεις, και ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων είναι ελλιπής και αποσπασματική, έτσι όπως διατυπώνεται στα επίσημα κείμενα που κατατέθηκαν.

Επίσης εκτιμάται, ότι ορισμένες ρυθμίσεις θα λειτουργήσουν επ΄ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, όμως η έμφαση στην αγοραία διαχείριση κάποιων τομέων, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, η διαχείριση των τιμών των φαρμάκων, η λειτουργία ορισμένων επαγγελμάτων, δυνητικά, θα υποβαθμίσουν το επίπεδο οικονομικής ευημερίας.