Αύξηση της ανεργίας στη Βρετανία για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια

Αύξηση της ανεργίας στη Βρετανία για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια

Το ποσοστό ανεργίας του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε απροσδόκητα για πρώτη φορά σε δύο χρόνια σχεδόν στο τελευταίο τρίμηνο του 2017.
Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία ONS, ο αριθμός των ανέργων στο Ηνωμένο Βασίλειο στο δ΄ τρίμηνο αυξήθηκε κατά 46.000, που αποτελεί τη μεγαλύτερη αύξηση από τις αρχές του 2013.

Σχεδόν τα δύο τρίτα αυτού μπορούν να αποδοθούν σε νεότερους ανθρώπους.

Αυτό οδήγησε την ανεργία υψηλότερα, στο 4,4%, στην πρώτη αύξηση της ανεργίας από τις αρχές του 2016. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι η ανεργία θα παραμείνει στο 4,3%.

Αν και η ανεργία ενισχύθηκε, το συνολικό επίπεδο της απασχόλησης αυξήθηκε, και ο αριθμός όσων δεν εργάζονται ή αναζητούν ενεργά εργασία, μειώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τα τέλη του 2015, που σημαίνει ότι η αγορά εργασίας συνεχίζει να είναι σφιχτή.