ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ REPORTPLUS: Αρχίζει “παρέλαση” συμβούλων στον ΟΑΣΘ!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ REPORTPLUS: Αρχίζει “παρέλαση” συμβούλων στον ΟΑΣΘ!

Υψηλές αποδόσεις αναμένεται να έχει για κάποιους το Αριστερό… “στοίχημα” στον ΟΑΣΘ, κανονικά και… με το νόμο! Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το “στοίχημα” μετατρέπεται με υπογραφή Σπίρτζη, σε… “πάρτι” προσλήψεων μετακλητών συμβούλων. Εδώ και ένα μήνα, με απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 2017 (στη Διαύγεια αναρτήθηκε μόλις προχθές) ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης τροποποίησε τον Γενικό Οργανισμό του ΟΑΣΘ, ανοίγοντας το δρόμο για τις προσλήψεις.

Προβλέπεται να προσληφθούν (αν δεν έχουν προσληφθεί ήδη) έξι μετακλητοί σύμβουλοι, πρόσωπα ή… εταιρείες (νομικά πρόσωπα), από Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τρεις για τον καθένα. Προβλέπεται επίσης και η τοποθέτηση οκτώ συμβούλων στις ισάριθμες Διευθύνσεις του Οργανισμού, οι οποίοι θα επιλεγούν… μεταξύ των υπαλλήλων. Με έξτρα αμοιβή; Με κάποια κριτήρια; Για ποια δουλειά; Θα αποφασίσει το Δ.Σ.

Το επίμαχο απόσπασμα της απόφασης Σπίρτζη, έχει ως εξής:

«9. Κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να προσλαμβάνουν μέχρι τρεις (3) συνεργάτες-συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ο καθένας, προς επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του έργου τους. Η θητεία των συνεργατών διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα εκτελούν
τα καθήκοντά τους ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και λύεται αυτοδικαίως και άνευ άλλης αποζημιώσεως, με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξης της θητείας του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, αντίστοιχα. Η παροχή των υπηρεσιών τους δύναται να καταγγελθεί οποτεδήποτε κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ορισθεί ένας σύμβουλος για κάθε μία Διεύθυνση του ΟΑΣΘ, από τους υπαλλήλους του Οργανισμού. Το έργο, το αντικείμενο, τα πιθανά παραδοτέα και κάθε άλλη διαδικασία ή λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Δείτε το απόσπασμα από το ΦΕΚ: