Αντιμέτωποι με διπλή αύξηση εισφορών από Οκτώβρη οι επαγγελματίες

Αντιμέτωποι με διπλή αύξηση εισφορών από Οκτώβρη οι επαγγελματίες

Διπλά αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές θα κληθούν να καταβάλουν από τον ερχόμενο Οκτώβριο όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώσουν για το 2017 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με πέρυσι και, ταυτόχρονα, είχαν δηλώσει για το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015.

Και αυτό γιατί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και ενώ αναμένονται οι τελικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας περί της συνταγματικότητας των εισφορών των αυτοαπασχολουμένων, προβλέπεται να γίνει ο επανυπολογισμός της βάσης επί της οποίας προέκυψαν οι φετινές εισφορές για τους επαγγελματίες.

Υπενθυμίζεται πως οι τρέχουσες εισφορές τις οποίες καταβάλλουν οι αυταπασχολούμενοι από τον Φεβρουάριο του 2018 έχουν υπολογισθεί ως ποσοστό 26,9% επί του 85% του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 συν τις καταβληθείσες εισφορές του 2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015.

Ωστόσο, βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας, μαζί και των μετέπειτα διευκρινιστικών εγκυκλίων,  προβλέπεται  πως οι τρέχουσες εισφορές του 2018 θα πρέπει να υπολογισθούν επί του 85% του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2017 (όχι του 2016) και των καταβλητέων (όχι καταβληθεισών) εισφορών του 2017 επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 (όχι του 2015).

Έτσι, όσοι επαγγελματίες δήλωσαν το 2016 υψηλότερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015, έπρεπε να καταβάλουν υψηλότερες εισφορές το 2017 σε σχέση με εκείνες που κατέβαλλαν.

Η θετική διαφορά αυτή (χρεωστικό υπόλοιπο) μεταξύ καταβλητέων –καταβληθεισών εισφορών θα πρέπει να αρχίσει να καταβάλλεται από αυτό το μήνα, σύμφωνα με όλες τις έως τώρα πληροφορίες. Ωστόσο, παράλληλα, η ίδια διαφορά θα διογκώσει κατά ανάλογο ποσό τη νέα βάση υπολογισμού των εισφορών του 2018 από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο -Οκτώβριο.

Παράλληλα, η νέα βάση υπολογισμού θα διογκωθεί για όσους επαγγελματίες δήλωσαν το 2017 υψηλότερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2016.

Έτσι, στην παραπάνω περίπτωση των επαγγελματιών, το εισόδημα επί του οποίου θα υπολογισθούν οι νέες τρέχουσες εισφορές θα είναι διπλά διογκωμένο:

1) Κατά πρώτον θα είναι διογκωμένο από την πλευρά του καθαρού εισοδήματος, καθώς το καθαρό εισόδημα του 2017 είναι υψηλότερο από εκείνο του 2016.

2) Κατά δεύτερον, θα είναι διογκωμένο από  την πλευρά των εισφορών, καθώς οι καταβλητέες εισφορές το 2017 (βάσει καθαρού εισοδήματος 2016) είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις καταβληθείσες εισφορές κατά το ίδιο έτος (βάσει καθαρού εισοδήματος 2015).

Διπλά διογκωμένο, όμως, εισόδημα σημαίνει διπλά διογκωμένες εισφορές καθώς επ’ αυτού του εισοδήματος θα προκύψει το ποσό που πρέπει να καταβληθεί.

Δεδομένου, όμως, πως οι επαγγελματίες αυτής της περίπτωσης (δηλ. που δήλωσαν αυξημένο εισόδημα τόσο το 2017 σε σχέση με το 2016, όσο και το 2016 σε σχέση με το 2015) κατέβαλαν τρέχουσες εισφορές βάσει μίας “πλασματικά” χαμηλότερης βάσης από εκείνη που έπρεπε, θα πρέπει αναδρομικά να εξοφλήσουν το χρεωστικό υπόλοιπο.

Το υπόλοιπο αυτό θα προκύψει μεταξύ των καταβλητέων και των καταβληθεισών εισφορών κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου –Σεπτεμβρίου 2018 , δηλαδή για 8 μήνες. Και πρέπει να εξοφληθεί, παράλληλα με τις διπλά αυξημένες νέες τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Παράδειγμα

Έστω ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ, δήλωσε καθαρό εισόδημα 20.000 ευρώ το 2015.

Έπειτα, το 2016, δήλωσε καθαρό εισόδημα 22.000 ευρώ, ενώ το 2017 θα δηλώσει 24.000 ευρώ.

Οι μηνιαίες εισφορές (26,9%) που καταβάλλει από τον Φεβρουάριο του 2018 υπολογίζονται επί 1/12 του 85% του αθροίσματος του καθαρού εισοδήματος του 2016 συν τις καταβληθείσες εισφορές του 2017 με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015.

Άρα ανέρχονται σε 531 ευρώ [ 85% Χ εισφορές 26,9% (καθαρό εισόδημα του 2016 ύψους 22.000 ευρώ +καταβληθείσες εισφορές ύψους 5380 ευρώ με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015) : 12 ] .

Μέχρι και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ο εν λόγω επαγγελματίας θα πρέπει να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό αυτό, δηλαδή 521.

Ωστόσο, για φέτος οι μηνιαίες εισφορές θα έπρεπε να είχαν υπολογισθεί ως ποσοστό (26,9%) επί του 1/12 του 85% του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2017 συν τις καταβλητέες εισφορές του 2017 με βάση το καθαρό εισόδημα το 2016.

Συνεπώς, οι εισφορές του έπρεπε να ανέρχονται σε 569 ευρώ [ 85% Χ εισφορές 26,9% Χ (καθαρό δηλωτέο εισόδημα 2017 ύψους 24.000 ευρώ +καταβλητέες εισφορές ύψους 5910 ευρώ βάσει καθαρού εισοδήματος 2016 : 12 ] .

Συνεπώς οι μηνιαίες εισφορές τις οποίες θα πρέπει να καταβάλλει από τον ερχόμενο Οκτώβριο θα είναι κατά 38 ευρώ ή 6,8% μεγαλύτερες (569 ευρώ – 521 ευρώ ).

Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να καταβάλλει αναδρομικά τη διαφορά μεταξύ καταβληθεισών εισφορών (521 ευρώ/μήνα) και καταβλητέων εισφορών (569 ευρώ/μήνα) για το 8μηνο Φεβρουαρίου -Σεπτεμβρίου 2018.

Το χρεωστικό υπόλοιπο αυτό ανέρχεται σωρευτικά σε 304 ευρώ (8Χ 38 ευρώ).

Το ποσό αυτό πρέπει να εξοφληθεί από τον ερχόμενο Οκτώβριο, ταυτόχρονα με τις νέες αυξημένες μηνιαίες εισφορές.

capital