Ανοίγει τη Δευτέρα η διαδικασία απονομής προνοιακών επιδομάτων ΑΜΕΑ και για τη Θεσσαλονίκη

Ανοίγει τη Δευτέρα η διαδικασία απονομής προνοιακών επιδομάτων ΑΜΕΑ και για τη Θεσσαλονίκη

Από την ερχόμενη Δευτέρα 23 Ιουλίου επεκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης η πιλοτική διαδικασία για την απονομή προνοιακών επιδομάτων σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), η οποία βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή στην Περιφέρεια Αττικής. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), πρόκειται για μία μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και τις εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας, απλουστεύει την πρόσβαση των ΑμεΑ σε προνοιακές παροχές.
Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Άτομα με Αναπηρία που ενδιαφέρονται να λάβουν για πρώτη φορά προνοιακή παροχή οποιασδήποτε μορφής [υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση εξέτασης από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)], εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
Από τις 23 Ιουλίου, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αιτήσεις στα Κέντρα Κοινότητας των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ή στην περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 54-56).
Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. Με την υποβολή της αίτησης δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας και ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται για εξέταση σε θεράποντα γιατρό της επιλογής του. Ο γιατρός συμπληρώνει τον φάκελο αναπηρίας, μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (www.e-prescription.gr) με την εισηγητική έκθεση και ο αιτών παραπέμπεται για εξέταση στα ΚΕΠΑ. Ο ρόλος του θεράποντος ιατρού είναι κρίσιμος, καθώς αυτός έχει την ευθύνη εισαγωγής ιατρικών δεδομένων στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς και την ηλεκτρονική διαβίβασή του στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) των ΚΕΠΑ.
Ο ορισμός για την ημέρα και ώρα εξέτασης από την υγειονομική επιτροπή γίνεται ηλεκτρονικά. Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται ηλεκτρονικά με εκείνο των ΚΕΠΑ, ώστε η γνωμοδότηση των υγειονομικών επιτροπών να εμφανίζεται αμέσως στον ηλεκτρονικό φάκελο του ΑμεΑ. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνεται στην αίτηση, στον οποίο θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος το Άτομο με Αναπηρία.
Για αιτήματα ανανέωσης ή παράτασης ήδη χορηγούμενου προνοιακού επιδόματος αναπηρίας, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων ή της Περιφέρειας, όπως ισχύει σήμερα.
Περισσότερες διευκρινίσεις παρέχονται στα τηλέφωνα 2313324948-2313324923, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.