Ανάγκη σύνδεσης αγοράς εργασίας με εκπαίδευση

Ανάγκη σύνδεσης αγοράς εργασίας με εκπαίδευση

Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας που εφαρμόσθηκαν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων προσαρμογής έχουν διαμορφώσει τις συνθήκες για τη σταδιακή μείωση της ανεργίας στα επόμενα έτη, αναφέρει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο.

Η πτώση της ανεργίας συνδέεται με την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας κατά 1,4% το 2017 και 2,2% το πρώτο εξάμηνο του 2018 και συνεπώς αφορά κυρίως την κυκλική συνιστώσα της ανεργίας. Η διαρθρωτική ανεργία παραμένει υψηλή και, για να αντιμετωπιστεί, απαιτείται, εκτός των άλλων, η επανασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank, oι κύριες προκλήσεις στο μέτωπο αυτό αφορούν τον αναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης προς: την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα έναντι του Δημοσίου, την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση έναντι της γενικής και την επανεκπαίδευση κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων.

Οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση της διαρθρωτικής ανεργίας είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας των μακροχρόνια ανέργων και η αναντιστοιχία μεταξύ των προσφερόμενων και ζητούμενων δεξιοτήτων.

Το ποσοστό ανεργίας των μακροχρόνια ανέργων ως ποσοστό στο σύνολο των ανέργων, αν και μειώνεται ελαφρώς από το 2017, παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 25,6 μονάδες στην περίοδο 2008-2017. Το μακροχρόνιο διάστημα ανεργίας αποδυναμώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο και υποβαθμίζει τις δεξιότητες, δυσχεραίνοντας συνεπώς την εύρεση εργασίας.

Tο μεγάλο διάστημα ανεργίας αποθαρρύνει τους μακροχρόνια ανέργους να αναζητήσουν εργασία και τους καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικούς, με αποτέλεσμα τη δυσκολία ταχείας μείωσης της διαρθρωτικής ανεργίας στο μέλλον, σημειώνουν οι αναλυτές της Alpha Bank.

kathimerini.gr