Αλλαγές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ – Τρεις νέες κλίμακες ΥΚΩ

Αλλαγές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ – Τρεις νέες κλίμακες ΥΚΩ

Αλλάζουν από την 1η Ιανουαρίου του 2018 οι κλίμακες χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) που πληρώνουν τα νοικοκυριά μέσα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή o υπουργός ΠΕΝ Γιωργος Σταθάκης οι κατηγορίες κατανάλωσης ρεύματος με τις οποίες θα τιμολογούνται οι ΥΚΩ από τέσσερις γίνονται τρεις.

Για την ακρίβεια παραμένει ως έχει η κλίμακα από 0-1600 κιλοβατώρες όπως και η αντίστοιχη χρέωση των 6,90 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Διατηρείται επίσης η κλίμακα κατανάλωσης από 1.601 -2.000 κιλοβατώρες με υψηλότερη από την ισχύουσα χρέωση. Δηλαδή διαμορφώνεται στα 50 ευρώ ανά Μεγαβατώρα ενώ τώρα είναι στα 15,70 ευρώ.

Η τρίτη κλίμακα κατανάλωσης είναι από τις 2001 και πάνω κιλοβατώρες με χρέωση τα 85 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Τώρα ισχύει κλιμάκιο από 2001-3000 κιλοβατώρες και από 3001 και πάνω κιλοβατώρες.

Επίσης με την τροπολογία γίνεται γνωστό ότι μόνο οι ποσότητες ρεύματος που υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη κλίμακα κατανάλωσης θα τιμολογούνται με τη χρέωση της επόμενης.

Τώρα αυτό που ισχύει είναι με την υψηλότερη χρέωση να τιμολογούνται όλες οι ποσότητες ρεύματος.

euro2day.gr