Έτσι λειτουργεί το μέγα “παράθυρο” των προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Έτσι λειτουργεί το μέγα “παράθυρο” των προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το όνομα της Κατερίνας Νοτοπούλου είναι ένα ανάμεσα σε πολλά μιας μακράς λίστας υπαλλήλων του δήμου Θεσσαλονίκης,  οι οποίοι προσλαμβάνονται για τις ανάγκες της  καθαριότητας αλλά παίρνουν «ευνοϊκή μετάθεση» σε μόνιμες θέσεις υπηρεσιών γραφείου.

Σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» αποκαλύπτει τον μηχανισμό με τον οποίο οι ανάγκες στελέχωσης του τομέα καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης «εργαλιοποιούνται» για εκδουλεύσεις και μονιμοποιήσεις κι όχι για την κάλυψη των αναγκών της πόλης.

Από την έρευνα προκύπτει οτι στις 12 Ιουνίου του 2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. φύλλου 1549 απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τη σύσταση 556 προσωρινών προσωποπαγών θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον Δήμο Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αριθμόν 2844 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Από αυτούς 314 θέσεις αφορούσαν εργάτες καθαριότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το δικαστήριο γνωμοδότησε ότι «καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες» και γι’ αυτό θα έπρεπε οι συμβάσεις τους, που είχαν συναφθεί επί δημαρχίας Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, να μετατραπούν από ανανεούμενες ορισμένου, σε αορίστου χρόνου. Εναντίον της δικαστικής απόφασης δεν ασκήθηκε έφεση επί δημαρχίας Γιάννη Μπουτάρη

Στο μεταξύ, συμφώνα με τη «Διαύγεια», 53 άτομα, ήτοι το 1/6 όσων απέκτησαν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, μετακινήθηκαν αρχικά σε θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων, για να φτάσου, στη συνέχεια, σε θέση ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Μάλιστα, φαίνεται πως η μετάταξη σε θέση εργατών γενικών καθηκόντων υποχρεωτικής εκπαίδευσης,  λειτουργεί ως «σκαλοπάτι» για κατοπινή αναβάθμιση «εν ευθέτω χρόνω».

Το 2017 το δημοτικό συμβούλιο της πόλης αποφάσισε να δώσει στους εργαζομένους της καθαριότητας σε χρήμα αποζημίωση για τα μέσα ατομικής προστασίας που δεν είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν για τα έτη 2012-2016. Από εκείνους που είχαν προσληφθεί με την απόφαση του 2014, λείπουν μετά τη σύγκριση των σχετικών πινάκων 39 άτομα, που φαίνεται ότι ουδέποτε μετά την πρόσληψή τους, με βάση την επίκληση των πάγιων και διαρκών αναγκών, δεν έχουν  δουλέψει στην αποκομιδή των σκουπιδιών ή στην ανακύκλωση.

Από όσους «προήχθησαν» σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, συνολικά 16 άτομα, ξεχωρίζουν δύο περιπτώσεις γυναικών, μιας που κατέλαβε θέση διοικητικού οικονομικού και μιας που πήρε θέση κτηνιάτρου, χωρίς τα απαραίτητα προσόντα. Σε άλλη περίπτωση, εργάτης καθαριότητας έγινε εργαζόμενος αορίστου χρόνου και στη συνέχεια μετατάχθηκε στην ειδικότητα εργατών γενικών καθηκόντων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Από εκεί μετακινήθηκε στο τμήμα καθαριότητας της διεύθυνσης ανακύκλωσης, για να τοποθετηθεί τελικά στη διεύθυνση βιβλιοθηκών.

Όλα αυτά βέβαια σε βάρος των υπηρεσιών καθαριότητας, όπου λόγω των «προαγωγών» συνέχιζαν να προκύπτουν ανάγκες σε προσωπικό. Ετσι, τον Ιούνιο του 2018, 193 εργαζόμενοι προσέφυγαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο ζητώντας να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το δικαστήριο τους δικαίωσε, αλλά ο δήμος άσκησε αυτή τη φορά έφεση. Και σε αυτή την περίπτωση υποστηρίζουν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.