Έρχονται οι ψηφιακές συνταγές για τα φάρμακα

Έρχονται οι ψηφιακές συνταγές για τα φάρμακα

Ο γιατρός γράφει τη συνταγή και ο ασφαλισμένος απευθύνεται στο φαρμακείο για να πάρει τα φάρμακά του. Με μια σημαντική διαφορά. Σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν απαιτείται η εκτύπωση της συνταγής που έγραψε ο γιατρός. Με τροπολογία που ψηφίστηκε μαζί με το σχέδιο νόμου για την παραγωγή της φαρμακευτικής κάνναβης, το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να απαλλάξει ασθενείς, φαρμακοποιούς και γιατρούς από εκατομμύρια εκτυπωμένων συνταγών τον μήνα και τη γραφειοκρατία που συνεπάγονται αυτά, προωθώντας την άυλη συνταγή και το άυλο παραπεμπτικό.

Οπως αναφέρεται στη σχετική διάταξη, «η συνταγή ή το παραπεμπτικό δύνανται να είναι ψηφιακά. Στην περίπτωση αυτή, η άυλη συνταγή ή το άυλο παραπεμπτικό διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ψηφιακά, μετά την ταυτοποίηση του ασθενή». Τα ειδικότερα ζητήματα και οι λεπτομέρειες της ψηφιακής διακίνησης και εκτέλεσης των συνταγών και των παραπεμπτικών πρόκειται να ρυθμιστούν το επόμενο διάστημα με υπουργική απόφαση.

Αντίστοιχα, προβλέπεται και η «άυλη υποβολή», που σημαίνει ότι η διαδικασία υποβολής των εκτελεσμένων άυλων συνταγών από τα φαρμακεία στον ΕΟΠΥΥ (προκειμένου αυτά να αποζημιωθούν από τον Οργανισμό για τις υπηρεσίες που παρείχαν σε ασφαλισμένους) δύναται να γίνει αποκλειστικά ψηφιακά. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα οι φαρμακευτικοί σύλλογοι συλλέγουν τις εκτελεσμένες συνταγές των φαρμακείων-μελών τους και τις αποστέλλουν στον ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για έναν τεράστιο όγκο χαρτιού, με δεδομένο ότι κάθε μήνα εκδίδονται σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ 6,5 εκατομμύρια συνταγές φαρμάκων.

Στο σχέδιο νόμου για τη φαρμακευτική κάνναβη, που υπερψηφίστηκε προχθές, το υπουργείο Υγείας ενέταξε και διάταξη για το πλαίσιο διενέργειας μη παρεμβατικών μελετών στην Ελλάδα. Μεταξύ των προϋποθέσεων για τη διενέργεια των μελετών αυτών είναι οι ασθενείς που συμμετέχουν να βρίσκονται ήδη πιστοποιημένα σε θεραπεία με το υπό μελέτη φάρμακο, το φάρμακο να αποζημιώνεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και να χορηγείται στους συμμετέχοντες σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο της νόσου για την οποία λαμβάνεται. Η διάταξη προβλέπει τη σύσταση στον ΕΟΦ επταμελούς Επιτροπής Μη Παρεμβατικών Μελετών, αρμόδιας να γνωμοδοτεί για την πλήρωση των προϋποθέσεων. Επιπλέον, στον ΕΟΦ θα τηρείται μητρώο στο οποίο θα αναρτώνται κάθε μη παρεμβατική μελέτη που εγκρίνεται καθώς και τα αποτελέσματα αυτής.

kathimerini